Oude lijst Competenties   Nieuwe lijst Oranje Kruis (2016)
1 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp   1.3 Zorgen voor professionele hulp
      2.1 Let op gevaar
      2.2 Verplaatsen: Rautekgreep, aan enkels, hinkelen, kind
      2.3 Beperken besmetting, handschoenen
2 Stoornissen in het bewustzijn   3.3 Beoordelen bewustzijn: alert, niet alert of bewusteloos
    3.6 Stabiele zijligging
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.8.6 ziekten: epilepsie, koortsstuip, meningitis, diabetes, CVA/TIA, syncope (blijvend)
3 Stoornissen van de ademhaling   3.1 Snel op de zij draaien bij braken
    3.4 Beoordelen ademhaling
    3.8.1 Verslikking
    3.8.1 Verslikking bij zuigeling
    3.8.1 Mondinspectie
    3.8.2 Ziekten met adh gevolg / hyperventilatie
4 Stilstand van de bloedsomloop   3.5 Beoordelen ademhaling: niet normaal: BLS & AED
    3.5.2 BLS bij drenkeling
    3.5.3 PBLS
    3.8.4 hartklachten herkennen
5 Ernstige uitwendige bloedingen   3.2 Druk op wonde, wondsnelverband, traumazwachtel, tourniquet (knevel), bloedstelpende gazen
6 Shock   3.8.3. herkennen+alarmeren
7 Uitwendige wonden   3.9.2 herkennen groot 112/HAP of klein (definitieve hulp+advies)
    3.8.1.6 Borstletsel 112/HAP
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
      3.9.2 splinter
    3.9.2 wondzorg en verbanden (kompres, zwachtelen, hechtstrips)
8 Brandwonden   3.9.2 112/HAP advies, koelen
9 Kneuzing en verstuiking   3.9.3 koelen, zwachtelen, advies HAP
    3.9.3 spierscheur: koelen , advies HAP
10 Ontwrichting en botbreuken   3.9.3 onbeweeglijk houden, HAP/ zo nodig 112
      3.7 mogelijk wervelletsel (hoofd-hals stabilisatie)
11 Oogletsels   3.9.2 spoelen oog/afdekken (kapje) HAP (zittend)
    3.9.4 vuiltje zelf verwijderen, zo mogelijk
12 Vergiftiging   3.8.1.5 Via ademhaling
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustijn 112 / HAP
    3.9.2 op ogen/huid Let op gevaar, 112/HAP advies
13 Elektriciteitsongevallen   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
14 Letsels door koude   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.9.1 lichte onderkoeling vrieswonden
    3.9.2 vrieswonden opwarmen HAP
15 Letsels door warmte   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn hitteberoerte
    3.9.1 Hittekramp – hittestuwing
Ko = Kleine Ongevallen      
  Oorpijn   3.9.4 paracetamol, warmte, advies HAP
  Voorwerp in oor   3.9.4 insect verwijderen, overige HAP
  Bloedneus   3.9.4 snuiten tenzij, dichtdrukken, evt. advies HAP vragen
  gebitsletsels   3.9.4 tandarts tand terugplaatsen/bewaren wonde lip evt. advies HAP
  Insectensteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, angel verwijderen, koude, evt. HAP
    3.9.5 tekenbeten advies HAP geven na verwijderen
  Zeediersteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, heel warm water, evt. HAP
  Slangenbeten   3.9.5 112 bellen / snel naar SEH onbeweeglijk houden
  Eikenprocessierups   3.9.5 112 bij hevige reactie, huid strippen met plakband/pleister, spoelen
     
Kinderziekten     3.9.6 koorts: temperatuur nemen, laten drinken, paracetamol (zetpil/siroop)
      3.9.6 hoofdpijn, rustige donkere plek
      3.9.6 buikpijn, comfort evt. advies HAP
      3.9.6 braken 112 bij bloed anders HAP >2u braken
      3.9.6 diaree: drinken + ORS
      3.9.6 uitdroging: ORS/kokoswater evt. advies HAP
      3.9.6 allergie, koude, niet wrijven, evt. advies HAP bij zwelling
      3.9.6 overige ziekten: telefonisch advies HAP