De EHBO vereniging gaat zorgvuldig om met de privacy. Lees hier het reglement. Dit reglement is op alle leden en gebruikers van deze site van toepassing. Leden hoven niet meer in te loggen op deze site, enkel van bestuursleden worden nog gegevens in de database van deze website bewaard.

Menu

Artikelindex

Hier is het lessenschema voor het seizoen 2020-2021

Het Oranje Kruis heeft de competenties voor het diploma Eerst Hulpverlener (EH) in 2016 wat veranderd. Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) is onderdeel geworden van het diploma EH. in het najaar komen er nieuwe compretenties bij, namelijk het gebruik van tourniquet en bloedstelpende gazen, die zullen tijdens de lessen over bloedingen worden toegevoegd.

Let op: de competenties 1 t/m 6 en PBLS moet je minimaal elk jaar volgen. De competenties 7 t/m 15, kinderziekten en Kleine Ongevallen (KO) ten miste eenmaal per 2 jaar. Voor niet-leden adviseren we ook jaarlijkse harhalingen, zodat je vaardigheid op peil blijft.

Alle lessen zijn in CC Den Heuvel in Alphen, tenzij anders aangeduid of aangekondigd (bijvoorbeld oefeningen).

 Er worden ook nog aparte herhalingen AED gegeven voor diegenen die enkel een AED-certificaat hebben en geen EHBO-diploma. In overleg kunnen ook Eerstehulpverleners (EHBO'ers) hier aan deelnemen, PBLS zit daar niet bij.

 De avondlessen zijn vanaf 19.30 - 22.00, zoals ook met de leden is besproken. Het zijn minder avonden, dus hou je competentie goed in de gaten. In overleg kun je ook bij herhalingslessen voor niet-EHBO-leden aansluiten als je met je reanimatie-competenties in het gedrang zou komen.

Zoals vorig jaar moet je via email bij Geertje inschrijven als je een les wilt volgen. Hiervan wordt je steeds via mail bericht. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de les niet door. Dit wordt uiterlijk één dag voor de les per mail bekend gemaakt. Dus check voordat je naar de les gaat even je mail. Als je was ingeschreven en je kan toch niet komen, laat het dan ook even weten.


Dit wordt een speciaal cursus-seizoen, door alle coronamaatregelen. De lessen worden aangepast om elkaar niet te kunnen besmetten. Voel je jezelf ziek, blijf dan thuis.

Voor een overzicht van de competenties zie een stuk verderop.

Avondlessen: 19.30 uur tot 22.00 uur (Mathieu)

woensdag

23 sept 2020

1,5,6, 7

 

dinsdag

13 okt 2020

3,4 incl PBLS

Max 8 personen

woensdag

28 okt 2020

2,9,10, KO

 

Dinsdag

17 nov 2020

op locatie? 1,7 t/m 11

 Nog onder voorbehoud van locatie

zaterdag

28 nov 2020

1 t/m 6 incl PBLS

Intekenen max 8 personen

dinsdag

8 dec 2020

8,15, Kinderziekten

 

maandag

11 jan 2021

1,5,6,7

 

zaterdag

6 feb 2021

kinderziekten

11,12,13,14

(intekenen vooraf)

donderdag

11 feb 2021

2,9,10, verzoeken

 

dinsdag

9 mrt 2021

12 t/m 15 kinderziekten oefencircuit

Extra lotus

 

April 2021

jaarvergadering

 
       

AED niet-leden 19.30 uur tot 22.00 uur:

donderdag

24 september 2020

BLS-AED zonder PBLS MARJO

woensdag

23 mrt 2021

BLS-AED zonder PBLS MATHIEU

Ochtendlessen: 8.45 uur tot 12.30/12.45 uur (Marjo)

Woensdag

2 september

1 t/m 6 incl PBLS

Maandag

26 oktober

12 t/m 15 + KO

dinsdag

5 januari

1 t/m 6 incl PBLS

woensdag

24 februari

7 t/m 11 kinderziekten

EH aan Kinderen (Marjo): 19:30-22:00 uur Marjo

dinsdag

  20 oktober 2020

PBLS en kinderziekten

maandag

15 maart 2021

PBLS en kinderziekten

 

 


 

Oude lijst Competenties   Nieuwe lijst OK
1 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp   1.3 Zorgen voor professionele hulp
      2.1 Let op gevaar
      2.2 Verplaatsen: Rautekgreep, aan enkels, hinkelen, kind
      2.3 Beperken besmetting, handschoenen
2 Stoornissen in het bewustzijn   3.3 Beoordelen bewustzijn: alert, niet alert of bewusteloos
    3.6 Stabiele zijligging
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.8.6 ziekten: epilepsie, koortsstuip, meningitis, diabetes, CVA/TIA, syncope (blijvend)
3 Stoornissen van de ademhaling   3.1 Snel op de zij draaien bij braken
    3.4 Beoordelen ademhaling
    3.8.1 Verslikking
    3.8.1 Verslikking bij zuigeling
    3.8.1 Mondinspectie
    3.8.2 Ziekten met adh gevolg / hyperventilatie
4 Stilstand van de bloedsomloop   3.5 Beoordelen ademhaling: niet normaal: BLS & AED
    3.5.2 BLS bij drenkeling
    3.5.3 PBLS
    3.8.4 hartklachten herkennen
5 Ernstige uitwendige bloedingen   3.2 Druk op wonde, wondsnelverband, traumazwachtel, tourniquet (knevel), bloedstelpende gazen
6 Shock   3.8.3. herkennen+alarmeren
7 Uitwendige wonden   3.9.2 herkennen groot 112/HAP of klein (definitieve hulp+advies)
    3.8.1.6 Borstletsel 112/HAP
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
      3.9.2 splinter
    3.9.2 wondzorg en verbanden (kompres, zwachtelen, hechtstrips)
8 Brandwonden   3.9.2 112/HAP advies, koelen
9 Kneuzing en verstuiking   3.9.3 koelen, zwachtelen, advies HAP
    3.9.3 spierscheur: koelen , advies HAP
10 Ontwrichting en botbreuken   3.9.3 onbeweeglijk houden, HAP/ zo nodig 112
      3.7 mogelijk wervelletsel (hoofd-hals stabilisatie)
11 Oogletsels   3.9.2 spoelen oog/afdekken (kapje) HAP (zittend)
    3.9.4 vuiltje zelf verwijderen, zo mogelijk
12 Vergiftiging   3.8.1.5 Via ademhaling
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustijn 112 / HAP
    3.9.2 op ogen/huid Let op gevaar, 112/HAP advies
13 Elektriciteitsongevallen   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
14 Letsels door koude   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.9.1 lichte onderkoeling vrieswonden
    3.9.2 vrieswonden opwarmen HAP
15 Letsels door warmte   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn hitteberoerte
    3.9.1 Hittekramp – hittestuwing
Ko = Kleine Ongevallen      
  Oorpijn   3.9.4 paracetamol, warmte, advies HAP
  Voorwerp in oor   3.9.4 insect verwijderen, overige HAP
  Bloedneus   3.9.4 snuiten tenzij, dichtdrukken, evt. advies HAP vragen
  gebitsletsels   3.9.4 tandarts tand terugplaatsen/bewaren wonde lip evt. advies HAP
  Insectensteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, angel verwijderen, koude, evt. HAP
    3.9.5 tekenbeten advies HAP geven na verwijderen
  Zeediersteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, heel warm water, evt. HAP
  Slangenbeten   3.9.5 112 bellen / snel naar SEH onbeweeglijk houden
  Eikenprocessierups   3.9.5 112 bij hevige reactie, huid strippen met plakband/pleister, spoelen
     
Kinderziekten     3.9.6 koorts: temperatuur nemen, laten drinken, paracetamol (zetpil/siroop)
      3.9.6 hoofdpijn, rustige donkere plek
      3.9.6 buikpijn, comfort evt. advies HAP
      3.9.6 braken 112 bij bloed anders HAP >2u braken
      3.9.6 diaree: drinken + ORS
      3.9.6 uitdroging: ORS/kokoswater evt. advies HAP
      3.9.6 allergie, koude, niet wrijven, evt. advies HAP bij zwelling
      3.9.6 overige ziekten: telefonisch advies HAP