De EHBO vereniging gaat zorgvuldig om met de privacy. Lees hier het reglement. Dit reglement is op alle leden en gebruikers van deze site van toepassing. Leden hoven niet meer in te loggen op deze site, enkel van bestuursleden worden nog gegevens in de database van deze website bewaard.

Menu

Artikelindex

Hier is het lessenschema voor het seizoen 2019-2020

Het Oranje Kruis heeft de competenties voor het diploma Eerst Hulpverlener (EH) in 2016 wat veranderd. Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) is onderdeel geworden van het diploma EH.

Let op: de competenties 1 t/m 6 en PBLS moet je minimaal elk jaar volgen. De competenties 7 t/m 15, kinderziekten en Kleine Ongevallen (KO) ten miste eenmaal per 2 jaar. Voor niet-leden adviseren we ook jaarlijkse harhalingen, zodat je vaardigheid op peil blijft.

Alle lessen zijn in CC Den Heuvel in Alphen, tenzij anders aangeduid of aangekondigd (bijvoorbeld oefeningen).

 Er worden ook nog aparte herhalingen AED gegeven voor diegenen die enkel een AED-certificaat hebben en geen EHBO-diploma. In overleg kunnen ook Eerstehulpverleners (EHBO'ers) hier aan deelnemen, PBLS zit daar niet bij.

 De avondlessen zijn vanaf 19.30 - 22.00, zoals ook met de leden is besproken. Het zijn minder avonden, dus hou je competentie goed in de gaten. In overleg kun je ook bij herhalingslessen voor niet-EHBO-leden aansluiten als je met je reanimatie-competenties in het gedrang zou komen.

Zoals vorig jaar moet je via email bij Geertje inschrijven als je een les wilt volgen. Hiervan wordt je steeds via mail bericht. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de les niet door. Dit wordt uiterlijk één dag voor de les per mail bekend gemaakt. Dus check voordat je naar de les gaat even je mail. Als je was ingeschreven en je kan toch niet komen, laat het dan ook even weten.