Hier is het herhalingslessenschema voor het seizoen 2021-2022

Voorlopig geven we enkel online herhalingslessen, voor zover dat verantwoord mogelijk is. EHBO is eigenlijk vooral een doe-vak en de instructeurs zijn verplicht na te gaan of iedereen nog aan de minimum-normen voldoet. Dat kan dus vaker niet dan wel als de les online moet. Als we opnieuw fysieke lessen doen, dan doen we dat corona-veilig en volgen we de regels van horeca (Den Heuvel is horeca) en EHBO-onderwijs (in de vergaderzalen).

 

Er vanuit gaande dat de corona-toestand het toelaat hebben we weer gewone herhalingslessen gepland. Het is immers belangrijk om vooral de paktijk van de eerste hulp goed paraat te houden, zodat we het goed kunnen doen als het eens echt nodig is. Ook voor niet-leden gaan we de draad opnieuw opnemen. We gaan natuurlijk nog wel kleine aanpassingen doen om corona-veilig te werken.

Het Oranje Kruis heeft de competenties voor het diploma Eerst Hulpverlener (EH) in 2016 wat veranderd. Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) is onderdeel geworden van het diploma EH. ier zijn vanaf 2021 nieuwe compretenties bij, namelijk het gebruik van tourniquet en bloedstelpende gazen, die zullen tijdens de lessen over bloedingen worden toegevoegd.

Let op: de competenties 1 t/m 6 en PBLS moet je minimaal elk jaar volgen. De competenties 7 t/m 15, kinderziekten en Kleine Ongevallen (KO) ten miste eenmaal per 2 jaar. Voor niet-leden adviseren we ook jaarlijkse harhalingen, zodat je vaardigheid op peil blijft.

Alle lessen zijn in CC Den Heuvel in Alphen, tenzij anders aangeduid of aangekondigd (bijvoorbeld oefeningen).

 Er worden ook nog aparte herhalingen AED gegeven voor diegenen die enkel een AED-certificaat hebben en geen EHBO-diploma. In overleg kunnen ook Eerstehulpverleners (EHBO'ers) hier aan deelnemen, PBLS (reanimatie bij kinderen) zit daar niet bij.

Zoals vorig jaar moet je via email bij Geertje inschrijven als je een les wilt volgen. Hiervan wordt je steeds via mail bericht. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de les niet door. Dit wordt uiterlijk één dag voor de les per mail bekend gemaakt. Dus check voordat je naar de les gaat even je mail. Als je was ingeschreven en je kan toch niet komen, laat het dan ook even weten.